Centrum analýzy biomedicínského obrazu

Toto pracoviště působí na Fakultě informatiky již od roku 1997. Do roku 2005 ještě pod názvem Laboratoř optické mikroskopie (LOM), nyní Centrum analýzy biomedicínského obrazu se zkratkou CBIA (z anglického Centre for Biomedical Image Analysis).


O nás Co přesně děláme Jak to děláme Přijďte se to také naučit Přidejte se k nám Kontakty http://cbia.fi.muni.cz


O nás

fotka lidi
 • jsme interdisciplinární laboratoř zabývající se především zpracováním obrazů
 • řešíme problémy, které jsou z velké míry aplikačně motivovány
 •  
 • snažíme se vyvíjet SW nástroje založené na moderních a nově vyvinutých algoritmech
 • získanými výsledky přispíváme k pochopení a urychlení výzkumu různých biologických a medicínských problémů, například:
  • pomáháme pochopit strukturu a funkci vybraných buněčných komponent
  • snažíme se pomoc i s bojem proti rakovině

Co přesně děláme

ilustrace laboratore

Práce v laboratoři

 • část nás pracuje v laboratoři, kde:
  • vytváříme buněčné preparáty
  • pomocí mikroskopu snímáme buněčné preparáty do počítače
 •  
 • používáme dva optické mikroskopy, oba jsou zcela řízené počítačem
 • pořízené obrazy jsou většinou 2D nebo 3D, často je to sekvence obrazů a ještě častěji jsou barevné
 • získáváme tak gigabajty obrazových dat
 •  

 

ilustrace analyzy

Práce u počítače

 • nasnímané obrázky je třeba spolehlivě počítačově zpracovat a vyhodnotit
 • pomocí počítače třeba:
  • odstraňujeme šumy a vady optické soustavy mikroskopu
  • vyhledáváme proteinové komplexy v buněčných jádrech
  • sledujeme tok částeček proteinu skrz buněčné membrány
  • analyzujeme genové aktivity a vyhledáváme v nich závislosti a souvislosti
  • sledujeme posuny a změny tvaru buněčných struktur v čase
 •  
 • za tím účelem se učíme nové algoritmy, programujeme je, upravujeme je a vymýšlíme nové

Jak to děláme

loga projektu

Přijďte se to také naučit

clovek u tabule

Přidejte se k nám

clovek u mikroskopu

Kontakty

Ještě více informací

Koukněte na webové stránky naší skupiny na
http://cbia.fi.muni.cz.